Modele de traduceri

      * - limba materna

Definiţii şi sugestii

Traducerea este procesul de interpretare a sensului unui text în limba-sursă şi producerea unui text echivalent ce exprimă acelaşi mesaj în limba-ţintă. La efectuarea traducerii trebuie să se ţină cont de regulile gramaticale ale celor două limbi, regulile de ortografie, cuvintele frazeologice şi multe alte detalii.

Care este diferenţa dintre traduceri scrise şi verbale? Este clar chiar din definiţia lor. În cazul traducerii în scris traducătorul trebuie să menţină echilibrul între fidelitatea faţă de textul-sursă şi lizibilitatea în limba ţintă. Cea mai bună traducere este aceea pe care nimeni nu o recunoaşte ca atare. Adică textul trebuie să dea impresie că a fost iniţial scris în limba traducerii. Aceasta implică faptul că timpul şi efortul traducătorului sunt transparente, iar traducătorul rămâne până la urmă invizibil. Cu alte cuvinte, traducătorul lucrează cel mai bine atunci când nimeni nu-şi dă seama că a făcut ceva.

Serviciile de traduceri verbale sau de interpretariat sunt de mai multe tipuri: simultane (vorbitorul vorbeşte continuu; traducătorul se află în cabină, foloseşte căştile şi microfonul şi execută interpretarea în altă limbă simultan cu vorbitorul) sau consecutive (vorbitorul expune câteva propoziţii şi face o pauză pentru a permite traducerea acestora). Indiferent de tematica comunicării, interpretul trebuie să redea sensul cuvintelor, furnizând şi explicaţiile de rigoare în cazurile de diferenţe culturale şi de vocabular. Interpretul trebuie să menţină stilul şi tonul vorbitorului, pentru a contribui la o expunere cât mai apropiată în limba străină pentru auditoriu. De asemenea, interpretul este persoana care poate favoriza o manifestare mai puţin pronunţată a diferenţelor de mentalitate şi de comportament a participanţilor prin atitudinea şi explicaţiile sale.

Pentru început, iată câteva idei generale pentru cei ce nu au experienţă în solicitarea serviciilor de traducere:

  • Adesea aveţi în faţă un document foarte mare, scris într-o limbă pe care nu o cunoaşteţi. Eventual cunoaşteţi denumirea lui şi aproximativ ce conţinut are. Dar poate nici nu ştiţi prea multe despre conţinut. Nu vă grăbiţi să-l traduceţi în întregime. Dacă traducătorul care cunoaşte limba îl va citi şi vă va expune pe scurt conţinutul, veţi putea alege împreună doar părţile de care într-adevăr aveţi nevoie. Astfel veţi economisi timp şi bani.
  • Comunicaţi traducătorului pentru ce aveţi nevoie de traducere. Este foarte important cine o va citi. La fel, e important să se cunoască pentru ce este necesară aceasta: pentru informare sau pentru publicare. Şi asta pentru că va fi nevoie de acordat o atenţie diferită celor două traduceri din partea traducătorului.
  • Dacă nu aveţi textul final care urmează să fie tradus, nu are rost să începeţi traducerea, considerând că economisiţi timp. Puteţi crea confuzie în lucrul traducătorului. Dacă totuşi aceasta este inevitabil, marcaţi modificările şi indicaţi în denumirea documentului data si ora ultimei modificări şi fiţi gata să achitaţi o rată suplimentară pentru lucrul adiţional al traducătorului.

Astea fiind doar nişte sugestii, vă rugăm să verificaţi Termenii şi Condiţiile noastre de prestare a serviciilor de traducere.

AddMe - Search Engine Optimization